Concurs dels projectes de quatre noves places del programa Superilles

11 maig, 2021

L’objecte del concurs és seleccionar els quatre equips redactors dels projectes de reurbanització de cadascuna de les quatre places generades a l’encreuament del futurs eixos verds dels carrers del Consell de Cent amb Rocafort, Comte de Borrell, Enric Granados i Girona.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips guanyadors per a cadascun dels quatre lots del concurs d’idees a una volta, ordenats de més a menys puntuació.

 

Projectes de la plaça Consell de Cent / Rocafort (PDF. 98 Mb)

1. El parlament de les espècies

2. De encreuament a retrobament

3. més cerdà


Projectes de la plaça Consell de Cent / Comte Borrell (PDF. 35 Mb)

1. l’illa de les illes

2. TOPOS2

3. IMPLUVIUM 2021


Projectes de la plaça Consell de Cent / Enric Granados (PDF. 48 Mb)

1. Jardín ILLA

2. Re-conciliar

3. EL VERD SOTA PANOTS


Projectes de la plaça Consell de Cent / Girona (PDF. 85 Mb)

1. Superescocell

2. Recollir, infiltrar, integrar

3. CERCLE-CIVIC