Concurs del projecte per a la rehabilitació de l’antiga Caserna i d’un espai del Cos de Guàrdia, al C. de Montjuïc

30 novembre, 2022

El Castell de Montjuïc és una antiga fortalesa militar conformada per la suma de construccions de diverses èpoques superposades. Durant els darrers anys s’hi han realitzat diverses actuacions per a la recuperació, consolidació i adequació de diferents espais del conjunt militar, amb la voluntat de millorar l’experiència del visitant. Els espais objecte de rehabilitació del present concurs són l’antiga Caserna i el segon espai de l’antic Cos de Guàrdia i l’objectiu és adequar-los per a encabir nous usos. L’Antiga Caserna s’adequarà com a espai d’ús polivalent per a celebrar-hi esdeveniments o exposicions i el segon espai de l’antic Cos de Guàrdia es reconvertirà en la botiga del Castell. Les actuacions a desenvolupar seran les necessàries per tal d’adequar l’envolupant dels espais als usos actuals, adaptant-los a la normativa i adequant-los tècnicament als requeriments actuals, per tal que puguin allotjar els nous usos proposats.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

.

1. MONS.LOVIS

plafó MONS.LOVIS

 

2. A LA VOLTA DEL CANO

plafó A LA VOLTA DEL CANO

 

3. VOLTA DE CASTELL

plafó VOLTA DE CASTELL