Concurs del projecte per a la rehabilitació i adequació de l’antiga Bòbila de la Teixonera

19 agost, 2019

El projecte consisteix en la rehabilitació de l’antiga Bòbila de la Teixonera per tal d’adequar-la a nous usos d’equipament destinats a acollir un nou Casal d’Entitats de barri.

Es tracta d’un edifici de PB+1, conegut també com la Bòbila Carmen, que antigament formava part d’un conjunt més extens d’edificacions on es realitzaven tots els processos de fabricació de peces ceràmiques per a la construcció i que ocupava gairebé la totalitat de l’actual illa.

El futur Casal d’Entitats està destinat a acollir diferents entitats que ja existeixen al barri i que es troben localment disperses. Amb la rehabilitació i l’adequació de l’edifici de la Bòbila es dotarà a la zona d’un equipament on es recolliran múltiples activitats, dotant-les d’espais propis com ara despatxos o espais comuns com la sala d’actes, les sales polivalents i els espais destinats a esplais.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

 1. Reforn

plafó1 Reforn

 

 2. Entre2places

plafó1 Entre2places

 

3. Maó i Aire

plafó1 Maó i Aire

 

4. Bòbila Teixonera

plafó1 Bòbila Teixonera

 

5. Ring

plafó1 Ring

 

 6. Carmen

plafó1 Carmen

 

 7. Espai Teixonera

plafó1 Espai Teixonera

 

8. Maons i Palets

plafó1 Maons i Palets

 

9. Clorofil·les

plafó1 Clorofil·les

 

10. Cendra

plafó1 Cendra