Concurs del projecte per a la rehabilitació i adequació de la finca Can Garcini, situat al carrer Xiprer 40-46

14 març, 2022

L’objecte del concurs és la redacció del projecte i la possible  Direcció d’Obra del nou casal de Gent Gran a la Torre Garcini, al barri del Guinardó.

L’actuació consisteix en la rehabilitació de l’antiga masia Torre Garcini que consta de planta baixa i dues plantes pis i la construcció d’un nou volum per acollir un Casal de Gent Gran de barri, així com l’arranjament i recuperació dels jardins que l’envolten per a què esdevinguin l’espai lliure de l’equipament i del barri del Guinardó.

La finca està catalogada patrimonialment amb un Nivell D pel què es demana una posta en valor en la rehabilitació dels elements existents i una especial sensibilitat aquells elements de nova construcció.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. PASSATGE GARCINI 15

plafó1 PASSATGE GARCINI 15

 

2. AIXOPLUC

plafó1 AIXOPLUC

 

3. FEIXES CAN GARCINI

plafó1 FEIXES CAN GARCINI

 

4. RÈPLICA

plafó1 RÈPLICA

 

5. REFLEX

plafó1 REFLEX

 

6. TORRE GIARDINI

plafó1 TORRE GIARDINI