Concurs del projecte per a la rehabilitació del Museu Martorell al Parc de la Ciutadella

28 octubre, 2020

L’actuació consisteix en la rehabilitació integral de l’edifici existent del Museu Martorell amb valor patrimonial destacable, per consolidar-lo com a pol científic i cultural del Parc de la Ciutadella i obrir-lo al públic com a centre de referència documental de natura i espais d’exposició.

Una de les principals actuacions és l’alliberament de l’espai actualment ocupat per les col·leccions de geologia en les dues ales de l’edifici per a ubicar els nous usos previstos: A una de les ales s’hi ubicarà el centre de documentació de ciències naturals amb compactes per guardar tota la documentació i recursos físics i digitals. A l’altra ala s’hi ubicarà un espai expositiu on presentar la història dels museus de Ciències Naturals i de la ciència a Catalunya, així com un espai d’interpretació del Parc de la Ciutadella.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Parc Endins

plafó Parc Endins

 

2. Revitrinar

plafó Revitrinar

 

3. Sota-Sala

plafó Sota-Sala

 

4. Sòcol de paper

plafó Sòcol de paper

 

5. Gea. Ourea

plafó Gea. Ourea

 

6. Mumart. 1882

plafó Mumart. 1882

 

7. SEMPERMARTORELL

plafó SEMPERMARTORELL

 

8. TRESNOUZERODOS

plafó TRESNOUZERODOS

 

9. NOÉMUSEUM

plafó NOÉMUSEUM

 

1025091882 relief

plafó 25091882 relief