Concurs del projecte per a la rehabilitació de l’edifici de l’antic “Borsí”

19 febrer, 2019

El projecte consisteix en la reforma i rehabilitació de l’edifici existent de l’antic “Borsí” situat al carrer d’Avinyó núm. 23 del Districte de Ciutat Vella, per adequar-lo com a equipament d’usos veïnals i com a ampliació de la Biblioteca “Andreu Nin”.

Els objectius principals d’aquesta intervenció són, per una banda, recuperar un edifici històric catalogat patrimonialment amb una forta presència urbana i per altra banda, dotar el barri d’activitats de biblioteca i d’espais per potenciar les xarxes veïnals, les activitats dels joves i per incentivar la cultura i la convivència.

La proposta guanyadora aconsegueix una bona solució enfront al programa funcional, la qualitat dels espais i el respecte del valor patrimonial.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Nisrob

plafó 1 Nisrob

plafó 2 Nisrob

 

2. Roma

plafó 1 Roma

plafó 2 Roma

 

3. “Obrim el Borsí”

plafó 1 “Obrim el Borsí”

plafó 2 “Obrim el Borsí”

 

4. 17 Segles

plafó 1 17 Segles

plafó 2 17 Segles

 

5. Activant el Gòtic !!!

plafó 1 Activant el Gòtic !!!

plafó 2 Activant el Gòtic !!!

 

6. Tinta

plafó 1 Tinta

plafó 2 Tinta

 

7. Vides Creuades

plafó 1 Vides Creuades

plafó 2 Vides Creuades

 

8. Canopy

plafó 1 Canopy

plafó 2 Canopy

 

9. Els temps del Borsí

plafó 1 Els temps del Borsí

plafó 2 Els temps del Borsí

 

10. Àgora

plafó 1 Àgora

plafó 2 Àgora