Concurs del projecte per a la definició del nou punt verd de barri modular i autosuficient de Barcelona

02 setembre, 2021

L’objecte del concurs és la definició i disseny d’un nou prototip modular de Punt Verd de Barri i la posterior redacció dels projectes executius de reurbanització i adequació de l’entorn per a implementar el mòdul en diferents punts estratègics de la ciutat de Barcelona. Es preveu la implantació de fins un total de 12 de Punts Verds de Barri Modulars Autosuficients. Els diferents Punts Verds de Barri Modulars Autosuficients s’implementaran en diferents ubicacions (a concretar), a la ciutat de Barcelona. Es preveu una superfície útil aproximada de  61 m² per a cada mòdul i l’adequació de l’espai públic que esdevingui necessari.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. RE-PUNT

plafó1  RE-PUNT

 

2. TRANSFORMACIÓ

plafó1 TRANSFORMACIÓ

 

3. VERD DINS DEL VERD

plafó1 VERD DINS DEL VERD

 

4. RECICLA, SÓN MOLTS PUNTS

plafó1 RECICLA, SÓN MOLTS PUNTS

 

5. PUNT VERD BCN

plafó1  PUNT VERD BCN

 

6. PUNT OBERT BCN

plafó1 PUNT OBERT BCN

 

7. VERDS CUBS CORTEN

plafó1 VERDS CUBS CORTEN