Concurs del projecte per a la construcció del nou CEM Artesania, al c. d’Antonio Machado, 26-30

01 març, 2020

L’objecte de l’actuació és el desenvolupament del projecte del nou CEM Artesania, que substitueixi el CEM existent, afegint un pavelló tipus PAV 3, sales d’activitats i espais auxiliars. L’equipament esportiu resultant ha de donar resposta tant a les necessitats de la natació com a l’entrenament i l’activitat física i esportiva quotidiana. L’equipament tindrà una gestió única, per tant compartiran accés.

També és objecte d’aquest concurs la reurbanització de l’entorn més proper, donant resposta als espais que apareixeran entre el nou equipament i els edificis existents, i arranjant la vorera de l’accés a l’equipament del Carrer Antonio Machado. La intervenció en aquest àmbit haurà de millorar de les seves condicions i adaptar-se a les circumstàncies actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació dels serveis.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

1. Fita Urbana

plafó 1 Fita Urbana

plafó 2 Fita Urbana

 

2. Terraiguaire

plafó 1 Terraiguaire

plafó 2 Terraiguaire

 

3. Cema 2630

plafó 1 Cema 2630

plafó 2 Cema 2630

 

4. Ulisses

plafó 1 Ulisses

plafó 2 Ulisses

 

5. Sota un ràfec

plafó 1 Sota un ràfec

plafó 2 Sota un ràfec

 

6. Macordiom

plafó 1 Macordiom

plafó 2 Macordiom

 

7. Galeria

plafó 1 Galeria

plafó 2 Galeria

 

8. Més parc

plafó 1 Més parc

plafó 2 Més parc