Concurs del projecte per a la construcció de la nova unitat territorial de la Guardia Urbana, a l’av. Foix 103-109

14 març, 2022

L’objecte del concurs és la redacció del projecte i la Direcció d’Obra de la nova Unitat Territorial 05 de la Guàrdia Urbana del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al barri de Sarrià.

Els equips redactors que van participar a la segona fase del concurs van realitzar la seva proposta en base al programa funcional sol·licitat per Guardia Urbana, on explicava el model d’Unitat que es necessitava construïr: Tipologia 1 pel servei diürn, Tipologia UNO 1 pel servei nocturn i Model C segons la seva capacitat.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1.  KOBAN XL

plafó 1 KOBAN XL

plafó 2 KOBAN XL

 

2. PETRAS ALBAS

plafó 1 PETRAS ALBAS

plafó 2 PETRAS ALBAS

 

3. TALAIA

plafó 1 TALAIA

plafó 2 TALAIA

 

4.  CONCA URBANA

plafó 1 CONCA URBANA

plafó 2 CONCA URBANA

 

5. TERRASSES UT05

plafó 1 TERRASSES UT05

plafó 2 TERRASSES UT05

 

6. GRAONADA URBANA

plafó 1 GRAONADA URBANA

plafó 2 GRAONADA URBANA

 

7. RAIER

plafó 1 RAIER

plafó 2 RAIER