Concurs del projecte d’urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via

04 febrer, 2023

L’objecte de l’actuació és la transformació d’un espai històricament ocupat pel trànsit i diferents infraestructures, que passarà a donar protagonisme als vianants i als modes de transport sostenible. Aquest àmbit forma part del projecte de transformació de la Plaça de les Glòries.

L’espai de la Gran Via alliberat de trànsit per la construcció dels túnels viaris dona lloc a l’oportunitat de crear un gran espai públic de qualitat que connecti els diferents ecosistemes verds de l’entorn com són el futur parc de Canòpia, el parc del Clot, els parcs i espais públics existents als laterals de la Gran Via i el propi eix cívic de la rambla de Poblenou.

Un espai que, tot i els seus condicionants, ha d’apostar pel verd i determinar les estratègies per tal que aquest verd sigui de qualitat. Un espai de passeig, d’estada i escenari facilitador de múltiples usos ciutadans.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. ARRELATS AL PASSEIG

plafó ARRELATS AL PASSEIG

 

2. CONFLUÈNCIES

plafó CONFLUÈNCIES

 

3. DESPLAÇANT EL CENTRE

plafó DESPLAÇANT EL CENTRE

 

4. SALÓ DE SAULÓ

plafó SALÓ DE SAULÓ

 

5. EFICIÈNCIA VERDA

plafó EFICIÈNCIA VERDA

 

6. PEL CANTÓ DE SWANN

plafó PEL CANTÓ DE SWANN