Concurs del projecte del PAV-3 i Centre de Treball Casernes, situat al carrer Fernando Pessoa, 65-67

04 març, 2020

L’objecte del concurs consisteix en el desenvolupament de projecte d’un nou pavelló poliesportiu de tipus PAV 3 i d’un nou centre de treball de la futura brigada unificada de Sant Andreu i Pla de Fornells-Ciutat Meridiana.

El nou edifici es situarà al costat de la nova Rambla d’Equipaments del barri i com a característica del solar, haurà de mantenir 5 cendres singulars.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. ENTRE PATIS

plafó1  ENTRE PATIS

plafó2 ENTRE PATIS

 

2. JARDINS REC CASERNES

plafó1 JARDINS REC CASERNES

plafó2 JARDINS REC CASERNES

 

3. PATI DELS CEDRES

plafó1 PATI DELS CEDRES

plafó2 PATI DELS CEDRES

 

4. COMPACITAT

plafó1 COMPACITAT

plafó2 COMPACITAT

 

5. CAL CEDRES

plafó1 CAL CEDRES

plafó2  CAL CEDRES

 

6. LLUM DE COLLSEROLA

plafó1 LLUM DE COLLSEROLA

plafó2 LLUM DE COLLSEROLA

 

7. A L’OMBRA DELS CEDRES

plafó1 A L’OMBRA DELS CEDRES

plafó2 A L’OMBRA DELS CEDRES

 

8. PUENTING

plafó1 PUENTING

plafó2 PUENTING