Concurs del projecte de rehabilitació dels pavellons 3 i 4 dels Jardins del Palau de Pedralbes

04 febrer, 2023

En el recinte del Palau Reial de Pedralbes, a banda de la construcció principal del palau, hi ha altres pavellons que han tingut diferents usos al llarg dels anys. L’actuació del present concurs consisteix en la rehabilitació i acondiciament dels pavellons 3 i 4 existents en el recinte del Palau de Pedralbes, amb l’objectiu d’adequar-los a l’ús del programa funcional de la Casa Àsia, institució que té com objectiu contribuir a un millor coneixement i a l’impuls de les relacions entre les societats d’Àsia i el Pacífic i Espanya, en el àmbit institucional, econòmic, cultural i educatiu. El repte ha estat adaptar el programa establert en les construccions existents, considerant la seva lògica formal i constructiva i atenent als seus possibles valors patrimonials.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. SOLSITICI

plafó SOLSITICI

 

2. OMPHALOS

plafó OMPHALOS

 

3. PALAFIT

plafó PALAFIT

 

4. PLAÇA REIAL

plafó PLAÇA REIAL

 

5. PAVELLONS.IKIGAI

plafó PAVELLONS.IKIGAI

 

6. AJIA22

plafó AJIA22

 

7. GUAITA

plafó GUAITA

 

8. COSIR LES VORES

plafó COSIR LES VORES

 

9. PERYSTILUM

plafó PERYSTILUM

 

10. PLAÇA ÀSIA

plafó PLAÇA ÀSIA