Concurs del projecte per a la rehabilitació de l’equipament esportiu la Clota

05 març, 2020

El projecte consisteix en l’ampliació i millora de la instal·lació esportiva existent a la Clota: piscina descoberta, vestuaris i arranjament de l’espai lliure exterior.

Es proposa ampliar la superfície de vestidors, construint un nou forjat dins l’edifici existent aprofitant que té una gran altura lliure interior i guanyant així una nova planta. Aquests nous vestidors estaran vinculats a la pista esportiva que se situa a la cota superior de la parcel·la. Es preveu l’ampliació de la zona lliure disponible pels usuaris de la piscina, i l’arranjament dels espais lliures dins la parcel·la.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. ECOTONS

plafó1 ECOTONS

plafó2 ECOTONS

 

2. NEXE92

plafó1 NEXE92

plafó2  NEXE92

 

3. IN THE LOOP 2019

plafó1 IN THE LOOP 2019

plafó2 IN THE LOOP 2019

 

4. PARK LIFE

plafó1 PARK LIFE

plafó2 PARK LIFE

 

5. JANUS.2019

plafó1 JANUS.2019

plafó2 JANUS.2019

 

6. 06b‐e

plafó1 06b‐e

plafó2 06b‐e