Concurs del projecte per a la construcció d’equipaments i la reurbanització de l’entorn, al pg. de Valldaura

19 setembre, 2022

L’objecte de l’actuació és el desenvolupament del projecte del Centre Cultural Ideal Flor (format per una biblioteca i un equipament de barri), un aparcament soterrat, la reurbanització del solar on s’ubicarà i la del Carrer de Santa Engràcia (en el tram comprès entre el Carrer Turó Blau i el Carrer de la font d’en Canyelles), així com de les voreres incloses en tot l’àmbit.

– Centre Cultural Ideal Flor (biblioteca + equipament de barri): 5.473 m²

– Aparcament soterrat: 6.000 m² aprox.

– Reurbanització de l’espai públic: 5.030 m² aprox.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. MIL-USOS

plafó1 MIL-USOS

plafó2 MIL-USOS

 

2. ENJARDINAR PROSPERITAT

plafó1 ENJARDINAR PROSPERITAT

plafó2 ENJARDINAR PROSPERITAT

 

3. TISSAR

plafó1 TISSAR

plafó2 TISSAR

 

4. PETALS D’OMBRA

plafó1 PETALS D’OMBRA

plafó2 PETALS D’OMBRA

 

5. 1720cm

plafó1 1720cm

plafó2 1720cm

 

6. 38X38m

plafó1 38X38m

plafó2 38X38m

 

7. LA FLOR IDEAL

plafó1  LA FLOR IDEAL

plafó2 LA FLOR IDEAL

 

8. PRO(S)PER

plafó1 PRO(S)PER

plafó2 PRO(S)PER

 

9. NATURAL.MENT

plafó1 NATURAL.MENT

plafó2 NATURAL.MENT