Urbanització provisional de l’illa Cotxeres de Borbó

Districte: Nou Barris

Finalització: febrer 2014

Aquesta urbanització del solar a l’avinguda de Borbó, 42-56, dona continuïtat a les actuacions ja realitzades. Es renova la pavimentació per tal de crear itineraris per als vianants que comunicaran la plaça amb els carrers que l’envolten. Així mateix, es fa l’enjardinament dels talussos i es planta nou arbrat al voltant de la plaça de Carmen Laforet. La urbanització es completa amb la instal·lació de la xarxa de reg, nou enllumenat i nou mobiliari urbà.