Urbanització de l’interior d’illa d’Anaïs Napoleón, al c. de la Marina, 155

Districte: Eixample

Finalització: març 2015

Aquesta actuació té per objecte recuperar aquest espai com a jardí d’ús públic. A l’interior de l’illa conviuen diferents espais que s’han distribuït adaptant-se a l’arbrat existent al solar i que es manté. Hi haurà dues zones de jocs infantils per a diverses franges d’edat, una zona d’estada i una de jocs alternatius a l’aire lliure, totes amb el paviment diferenciat i nou mobiliari urbà. També s’adequen les parets, el cel ras i l’enllumenat del passadís d’accés per crear una entrada amable als jardins.