Reurbanització dels carrers Sant Germà i Sant Ferriol

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: gener 2011

Es reurbanitzen els paviments de les voreres i la calçada possibilitant que la circulació dels vianants sigui més confortable, també es renova l’enllumenat públic. D’altra banda s’incorpora nou arbrat amb una configuració més vertical per tal d’evitar amb la mesura de lo possible que les branques afectin als balcons dels edificis. Es dota al carrer Sant Germà de nous embornals.