Reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat del Guinardó

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: febrer 2016

La reurbanització de dos trams de carrer de l’entorn del Mercat del Guinardó, al c. de Teodor Llorente entre el ptge. de Llívia i el c. de la Garrotxa, i tram ptge. de Llívia entre els carrers de Teodor Llorente i del Xiprer, tenen per objecte millorar l’accessibilitat i d’aquesta manera donar continuïtat als trams ja urbanitzats. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents i la implantació de la nova xarxa de reg i drenatge.

 

Galeria d’imatges