Urbanització del carrer Xifré, entre els carrers de Rosselló i València

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2011

La remodelació consisteix en la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques existents a nivell de paviments, ampliació de les voreres existents per tal d’augmentar l’espai destinat al vianant, plantació de nou arbrat, renovació de l’enllumenat públic i millora de les xarxes amb soterrament de les línies aèries, entre d’altres.

 

Punts clau

Documentaciò relacionada

Galeria d’imatges