Urbanització del c. del Bisbe Sivilla, entre els carrers de Muntaner i S. Gervasi de C.

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: novembre 2015

Aquesta actuació té per objecte la millora de l’accessibilitat i donar prioritat al vianant. Inclou la creació d’una plataforma única, la col·locació de nou mobiliari urbà i nou enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi planta arbrat i es renoven els sistemes de reg i drenatge.