Urbanització del carrer de Morató

Districte: Gràcia

Finalització: agost 2015

La urbanització del carrer de Morató, una de les entrades principals al parc de la Creueta del Coll, ajuda a millorar l’accessibilitat al parc i als habitatges que estan situats dins del seu àmbit, mitjançant la construcció d’ una escala. La reurbanització del carrer Morató forma part d’una sèrie d’actuacions claus considerades en el MPGM a l’àmbit dels Tres Turons relacionades amb millores de vialitat necessàries per l’ordenació del futur parc metropolità.