Urbanització de l’espai públic davant del Punt Verd de Barri , a l’Avinguda de Vallcarca, 71

Districte: Gràcia

Finalització: juliol 2019

Es crea un espai per al correcte funcionament del Punt Verd existent i per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix, bàsicament, en fer la pavimentació amb formigó de diferents colors, la col·locació de mobiliari urbà i enllumenat. També s’hi planta vegetació amb la corresponent xarxa de reg.