Urbanització Campus Universitari del Besòs

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2009

S’executen les pantalles de contenció, treballs de protecció de la galeria de serveis i moviments de terres tant en relació amb les diferents estructures com per al buidat interior entre pantalles, per les obres inicials del nou campus Interuniversitari Diagonal – Besòs. Per executar les pantalles, s’ha construït un mur de contenció amb contraforts.

Punts clau

Les pantalles

Execució de pantalles perimetrals de 43 m de profunditat i 80 cm de secció. La separació entre eixos de contraforts serà de 3,5 m.

La solució adoptada

Protecció de la galeria mitjançant trams alterns de pantalles de 4 i 10 m de profunditat, 2 m. d’amplada i 60 cm. de gruix, i llosa superior.

Propietat del sector:

Majoritàriament pública (96%). Gestió urbanística: a desenvolupar pel sistema de reparcel·lació (cooperació).

Documentaciò relacionada

URBANITZACIÓ CAMPUS UNIVERSITARI DEL BESÒS (C4). PANTALLES DE CONTENCIÓ

Descarregar arxiu PDF (300Kb)

PRIMERA PEDRA AL FUTUR CAMPUS INTERUNIVERSITÀRI DIAGONAL BESÒS. DIA 17 A LES 12

Descarregar arxiu PDF

Galeria d’imatges