Treballs de reparació i millora al passeig de la Zona Franca, entre la pl. d’Ildefons Cerdà i el c. dels Motors

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juliol 2022

7L’actuació té per objecte la millora del nou corredor bici d’aquest tram del passeig. Els treballs que es duen a terme, són el soterrament dels creuaments aeris del cablejat de semaforització, execució de mitjanes, pavimentació i senyalització horitzontal, entre d’altres actuacions. També s’incorpora urbanisme tàctic a l’encreuament amb el carrer del Cisell.