Tasques de neteja i enderrocs al bloc 8 del recinte de Can Batlló

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: setembre 2022

L’actuació té per objecte executar tasques d’enderrocs no estructurals i neteja al bloc 8 del recinte de Can Batlló.