Substitució de la coberta de l’antiga nau industrial del c. de Pallars 217

Districte: Sant Martí

Finalització: novembre 2022

L’objecte dels treballs és retirar les plaques de fibrociment que configuren la coberta i substituir-la per una de provisional, que protegeixi l’edificació de l’aigua. La retirada del fibrociment es realitza confinant l’espai amb una lona de cobriment, que garanteixi el control de l’extracció, i se segueixen tots els procediments de seguretat que marca la normativa vigent.