Reurbanització del camí de Font Florida d’accés a l’Escola Pau Vila

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: abril 2014

La reurbanització té per objecte millorar l’accés de l’Escola Pau Vila. L’actuació inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà. També es fa una nova senyalització, s’hi col·loquen baranes de protecció i es reubiquen els contenidors d’escombraries i reciclatge.