Reurbanització del barri de Can Clos

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: setembre 2014

La reurbanització de Can Clos que comprèn la urbanització de la vorera del carrer de la Pedrera del Mussol, l’obertura del carrer de les Diligències i connexió amb el carrer de Mig de Can Clos i la urbanització de la plaça Alta de Can Clos.