Reurbanització provisional solar Jardins de Paula Montal

Districte: Eixample

Finalització: gener 2018

Aquesta actuació preveu la creació d’una zona d’esbarjo per a gossos, la implantació d’una nova zona de jocs infantils i la reubicació de l’existent. També s’hi col·loca mobiliari urbà, enllumenat i s’hi planta arbrat amb el sistema de reg i drenatge corresponent.