Reurbanització d’un tram de la vorera de Via Laietana

Districte: Ciutat Vella

Finalització: desembre 2014

L’actuació consisteix en l’ampliació i millora del tram de la vorera de la Via Laietana comprès entre el carrer de Sant Pere Més Alt i el carrer de Ramon Mas. Aquesta és un treball prèvia a la urbanització del triangle format pels carrers, Comtal, Magdalenes i Via Laietana.