Reurbanització dels passatges de León i Pau Hernández

Districte: Eixample

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament en la renovació del paviment, el soterrament de les línies aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i nou mobiliari urbà. També s’hi col·loca un sistema de recollida d’aigües a la part central dels passatges.