Reurbanització dels jardins de les Voltes d’en Cirés

Districte: Ciutat Vella

Finalització: febrer 2019

Aquesta actuació té per objecte redefinir la plaça amb una nova distribució de l’espai per tal de millorar l’ús i la qualitat d’aquest espai urbà. La plaça s’organitza en diferents espais tenint en compte els infants, les famílies i la gent gran. S’inclou una zona lúdica, una àrea de jocs infantils, un espai d’estada i jocs per a la gent gran. Els nous jardins tenen parterres amb vegetació i es manté l’arbrat existent. L’actuació també preveu la renovació del mobiliari urbà i millores en les xarxes d’enllumenat i clavegueram.