Reurbanització dels jardins de Clara Campoamor

Districte: Les Corts

Inici: juliol 2023

L’actuació té per objecte la millora de l’accessibilitat i la mobilitat dels jardins, reforçant els corredors laterals existents i eliminant les barreres arquitectòniques actuals. Els treballs consisteixen en la millora de l’espai amb criteris de sostenibilitat, la renovació del paviment, l’adequació de l’enllumenat i la incorporació de vegetació i de mobiliari urbà per crear espais d’estada que facilitin les trobades i el descans. També es millora la zona de jocs infantils, on s’hi inclouen diversos jocs inclusius.