Reurbanització dels entorns de la plaça de la Torre

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: abril 2011

Es fa la remodelació dels carrers Camps i Fabrés, Mare de Déu de Gràcia, Mossèn Xiró, Sant Magí, Montroig, de la Torre i Plaça de la Torre. Les actuacions consisteixen en la creació d’una plataforma única del carrer, eliminació de l’aparcament en superfície, soterrar les línies aéries existents, millorar el sistema de recollida d’aigües i, si cal, la xarxa de clavegueram, millorar de l’enllumenat públic, reordenar i complementar el mobiliari urbà i la vegetació.