Reurbanització dels carrers de Septimània i Berna

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juliol 2017

Aquesta actuació al c. de Septimània, entre la plaça de Sant Joaquim i el c. de Sant Magí i al c. de Berna, entre la ronda del General Mitre i el c. de Septimània,  té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, que inclou un espai pels vianants més ample i un altre pel trànsit rodat en un mateix nivell. Es fa la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat al carrer de Septimània.