Reurbanització dels carrers de Saragossa i Sant Eusebi

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: gener 2019

Trams: carrer de Saragossa entre via Augusta i c. del Guillem Tell i carrer de Sant Eusebi entre la via Augusta i el c. de Príncep d’Astúries. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led, el soterrament de les línies aèries existents i la col·locació de mobiliari urbà i arbrat.