Reurbanització dels carrers de Santa Magdalena Sofia i Sol i Padrís

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: novembre 2016

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en la creació d’una plataforma única, la millora del sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram, la renovació de la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loquen jardineres al carrer de Santa Magdalena Sofia.