Reurbanització dels carrers de Marià Labèrnia, de Labèrnia i del Panorama

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: gener 2016

Aquesta actuació té per objecte facilitar els recorreguts d’accés al Turó. Es transformen els carrers de Marià Labèrnia i de Labèrnia en plataforma única, amb prioritat per als vianants i es renoven el clavegueram i l’enllumenat. També se soterren les línies aèries existents i s’hi planta arbrat i espècies enfiladisses, amb la corresponent xarxa de reg. Pel que fa al carrer del Panorama, s’incorpora una vorera al carrer, es renoven els paviments, la xarxa de clavegueram i s’instal·la nou enllumenat públic.

   

  

Galeria d’imatges