Reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat de Sants

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: febrer 2014

Aquesta actuació als carrers de Sant Frederic, Casteràs i Càceres (fins a Sant Medir), al carrer dels Jocs Florals (entre Antoni de Capmany i Sants) i a la riera d’Escuder (entre Daoíz i Velarde i Sants),  té per objecte millorar l’accessibilitat de l’àmbit, donar prioritat al vianant i potenciar el caràcter comercial de la zona. Es completa la reurbanització ja executada dels carrers de l’entorn del Mercat de Sants. Es fa la renovació del paviment, de l’enllumenat, de la xarxa de clavegueram i del sistema de reg. També inclou el soterrament de les línies de serveis aèries existents i la col·locació de nou arbrat.