Reurbanització dels carrers de l’entorn del Mercat de Sant Antoni

Districte: Eixample

Finalització: maig 2018

Aquesta actuació té per objecte per objecte redefinir la funcionalitat dels carrers de l’entorn del mercat, carrers del Comte Borrell i Tamarit, en el marc del pla de superilles de la ciutat de Barcelona. Tot això per prioritzar l’espai per al vianant i guanyar ús veïnal. Els treballs que es duen a terme son bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació d’enllumenat i mobiliari urbà i la creació de parterres amb vegetació.