Reurbanització dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: novembre 2021

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó, al tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona. Aquesta actuació suposa més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única. També es fa el soterrament de les línies de baixa tensió, la millora de la xarxa de clavegueram i la col·locació de mobiliari urbà.