Reurbanització dels carrers de la Muntanya i de l’Eterna Memòria

Districte: Sant Martí

Inici: març 2023

Es millora l’accessibilitat i es guanya espai per a l’ús dels vianants, en aquests carrers. L’actuació consisteix en la incorporació de plataforma única per pacificar el trànsit rodat de la via. S’hi planta arbrat i vegetació, es millora el sistema de recollida d’aigües i s’hi instal·la nou enllumenat. A més, s’hi incorpora nou mobiliari urbà i s’hi creen zones d’estada.