Reurbanització dels carrers de la Concòrdia i Radas

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: febrer 2019

Trams: c. de Radas, entre el carrer d’Elkano i el passeig de l’Exposició, c. de la Concòrdia entre els carrers d’Elkano i Mare de Déu del Remei. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant davant del trànsit rodat. L’actuació consisteix basicament en la creació de plataforma única al carrer de la Concòrdia i en l’ampliació de les voreres al carrer de Radas. A més, a tots dos carrers es fa la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat.