Reurbanització dels carrers de Fulton i d’Horta, entre la bda. de la Combinació i el c. del Tajo

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: març 2019

L’actuació té per objecte transformar els dos trams d’aquests carrers per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a Horta. L’actuació consisteix en la conversió dels carrers en una plataforma única, per tal de pacificar el trànsit rodat i ampliar l’espai dels vianants, generant una zona d’estada. També s’incorpora nou mobiliari urbà i s’hi col·loca parterres amb vegetació. Recentment s’han iniciat unes obres a la cruïlla del carrer del Canigó i el pg. de Fabra i Puig i a la baixada de la Plana amb el carrer del Tajo, que també formen part de la superilla d’Horta.