Reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i Chapí

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2019

Trams: C. de Feliu i Codina, entre Chapí i Eduard Toda. C. de Chapí, entre Feliu i Codina i Vent.

L’actuació té per objecte transformar, aquests dos trams de carrer, en plataforma única per donar prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat, en el marc del programa superilles a Horta. També es creen zones d’estada, amb parterres verds i nou arbrat i es col·loca nou mobiliari urbà.  A més es faran millores a la xarxa de clavegueram.