Reurbanització dels carrers de Carreras i Candi i d’Esteràs, entre el c. de Sugranyes i la riera Blanca

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: novembre 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels carrers i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.