Reurbanització dels carrers d’Alarcón i de Bragança

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: octubre 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant.L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà, i s’incrementa la vegetació i l’arbrat en els espais d’estada.