Reurbanització del passtage de Foret i els carrers d’Auger i Jubany

Districte: Sant Martí

Finalització: gener 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquests carrers i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i nou mobiliari urbà. A més, es creen accessos adaptats que connecten els carrers i la rambla de Prim i en aquest punt s’hi col·loquen jardineres amb vegetació i arbrat.