Reurbanització del passatge de Carsi

Districte: Eixample

Finalització: agost 2018

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i nou  mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.