Reurbanització del passatge de Bofill

Districte: Eixample

Finalització: desembre 2018

Aquestes obres tenen per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia LED i s’hi col·loca mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.